<div align="center"> <h1>Parafia p.w. św. Mikołaja w Papowie Biskupim</h1> <h3>Parafia p.w. św. Mikołaja powstała w latach siedemdziesiątych XIII wieku pod patronatem krzyżackim. Z tego okresu pochodzi parafialny kościół. W pierwszej wzmiance o parafii w 1284 r. został wymieniony pleban Krystian.</h3> <p>Papowo Biskupie, Papowo, Biskupie, Bartlewo, Dubielno, Falęcin, falecin, Kucborek, Niemczyk, Nowy Dwór, Wrocławki, wroclawki, Zegartowice, Żygl&amp;plusmn;d, zyglad, Chełmno, chelmno, Toruń, torun,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.papowobiskupie.republika.pl" rel="nofollow">http://www.papowobiskupie.republika.pl</a></p> </div>